TENTOONSTELLING


DE TENTOONSTELLING VAN EEN VERENIGING.

In het najaar worden er in Nederland diverse vogelshows gehouden. Ook wel tentoonstellingen genoemd. Elke vogelvereniging organiseert zijn eigen show, waarbij de leden dan vogels kunnen inschrijven. Dit kunnen allerlei soorten vogels zijn, welke in het vraagprogramma van de Bond staan. U kunt hierbij denken aan kleurkanaries, postuurkanaries, zebravinken, japanse meeuwen, allerlei soorten tropische vogels, allerlei soorten Europese cultuurvogels, allerlei soorten parkieten, bepaalde soorten duiven en kwartels en aan zangkanaries. Het komt voor dat een vereniging restricties stelt aan welke soorten zij toelaten. Zo heeft lang niet elke vereniging zangkanaries, omdat dat een speciale soort hobby is.

Na de inschrijving moet de tentoonstellingscommissie dit natuurlijk administratief verwerken. Dit om een catalogus te kunnen maken, maar ook voor de keurmeesters, die wel moeten weten wat soort vogels er zijn, maar natuurlijk niet van wie de betreffende vogels is. Ook moet de stellingen opgebouwd worden, waarop de vogels in tentoonstellingskooien komen te staan.

Inschrijving van tentoonstellingsvogels door bestuursleden. Verwerking van de inschrijving door besuursleden en extra leden.


En dan breekt de keuringsdag aan. Op deze dag komen de keurmeesters, welke door de vereniging zijn gevraagd om de vogels te komen keuren. De keurmeesters hebben een speciale opleiding gehad van de bond en sommige hebben zelf een specialisatie van bepaalde soorten. Niet elke keurmeester mag elke vogel keuren. De hoofgroepen zijn zangkanaries, Kleurkanaries, postuurkanaries, tropen, en kromsnavels (parkietachtigen) Binnen de tropen zijn ook weer specialisatie, zodat die betreffende keurmeester weer wat meer afweet van die betreffende groep binnen de tropen. Bijvoorbeeld een keurmeester heeft zich gespecialiseerd in zebravink.
De keurmeesters keuren alle vogels en geven die punten. Ze keuren volgens landelijk vastgestelde richtlijnen, hoewel er soms wel verschil is tussen de Úne keurmeester en de andere. Maar ja het zijn ook mensen.

Keuring. Keurmeester Verhijde. Keuring. Keurmeesters Bijlsma en Koopmans. Keuring. Keurmeester de Graaf.


Tenslotte komen de vogels met de hoogste punten nog eens op tafel van de keurmeesters, waar zij dan de kampioenen uithalen en de andere prijzen. Voor de keurmeesters zit de taak er dan op. Voor de tentoonstellingscommissie en/of bestuursleden nog lang niet, want alle gegevens moeten niet verwerkt worden en de catalogus is dan pas klaar. Ook wordt de tentoonstelling nu zo opgebouwd, dat het voor publiek allemaal veel mooier staat. Hier en daar komt een bloemetje tussen de kooien te staan of een bordtje met informatie. Dit is allemaal echter afhankelijk van wat de vereniging er aan wil en kan doen.
En dan is er na de opening dan natuurlijk de tijd van het showen van de tentoonstelling aangebroken. Leden krijgen nu te zien hoe zijn/haar vogels het hebben gedaan. Of ze in de prijzen zijn gevallen. En of de vogels goede punten hebben of juist niet. Ze kunnen op een keurbriefje lezen hoe de keurmeester de vogel heeft gekeurd en meestal staan daar dan ook nog op- en/of aanmerkingen van de kerumeester erbij.
De show is meestal een paar dagen open en afhankelijk van de vereniging wordt er intree gevraagd, of is die gewoon gratis.

TT. Zanglijsters. TT. Baardmannetje. TT. Europese cultuurvogels.
TT. Zebravink Getekend grijs. TT. Japanse Meeuwen. TT. Kampioen Japanse meeuwen.


Teslotte breekt de tijd aan dat de tentoonstelling is afgelopen. De eigenaars halen hun vogels weer op en alles wordt weer afgebroken. Soms is de prijsuitreiking vlak voor de einde van de tentoonstelling, meer vele verenigingen hebben een speciale feestavond om de prijzen uit te reiken.
[ boven ]

GROTERE EN/OF SPECIALE TENTOONSTELLINGEN.

Naast de diverse tentoonstellingen voor verenigingen, ook wel onderlinge genoemd, zijn er ook grotere tentoonstellingen en speciale tentoonstellingen.

Onder Speciale tentoonstellingen worden de tenttonstellingen voor speciaalclub bedoeld. Laten we een voorbeeld nemen. Wij zijn bijvoorbeeld lid van de NZC. Dat is de speiaaal club voor zebravinken en heet voluit geschreven: de Nederlandse Zebravinken Club. De NZC organiseert ook tentoonstellingen die alleen bedoeld zijn voor leden van die speciaalclub en daar mogen in ons voorbeeld alleen maar zebravinken worden ingeschreven en tentoongesteld. Andere vogels, ook van dat lid worden niet toegestaan. Het grote voordeel van deze tentoonstelling is dat er alleen leden komen die zebravinken kweken. dus je kunt beter met andere zebravinkenliefhebbers over je hobby praten. Bovendien organiseert zo'n speciaalclub ook vaak extra dingen, zodat je kennis over de zebravink wordt vergroot. En je komt "gemakkelijker" aan nieuw kweekmateriaal door ruilingen of door te kopen. De NZC organiseert eind september altijd een landelijk show, meestal in Veenendaal, waar ongeveer 2000 zebravinken tentoongesteld worden, maar de diverse regio's organiseren ook nog hun eigen regio show voor zebravinken. Soms is zo regioshow ondergebracht bij een verenigingshow, soms in samenwerking met een andere speciaalclub en soms alleen. In Zuid-Holland organiseert de regio NZC van Zuid-Holland een eigen show in samenwerking met de speiaalclub Japanse Meeuwen, afdeling Zuid-Holland.
Zo zijn er meerdere speciaalclubs die dat doen, maar niet alle speciaalclubs organiseren een eigen show.

En dan zijn er nog grotere shows. Te weten: de bondshow, een distrctshow, een rayonshow of een nationale show.
De bondshow wordt georganiseerd door de bond zelf en wordt voor wat beteft de N.B.v.V. (Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers) gehouden in Apeldoorn. De Algemene Bond (een andere bond in Nederland) houdt haar show altijd in Zutphen. Aangezien wij bij de N.B.v.V. aangesloten zijn, richt ik mij daar meer op.
Bij de bondshow in Apeldoorn kunnen alle leden van deze bond hun vogels inschrijven. Ook alle soorten vogels kunnen ingeschreven worden. Meestal zijn er dan meer dan 10.000 vogels in de hal, inclusief een grote verkoopklasse.
Verder organiseerd elke regio van de bond een eigen districtskampioenschap. Hierbij gelden dan dezelfde regels als bij de bondshow, alleen mogen er dan alleen leden van deze regio meer doen. Vaak worden dit soort shows in samenwerking met een vereniging georganisseerd. Een vereniging wil zoiets vaak wel doen om een keer een grotere show te hebben, zeker bij een jubileum. Bottelnek is vaak de ruimte en zaalhuur.
De rayonshow is weer een iets kleinere show, waarbij alleen leden van de bij dat rayon aangesloten verenigingen mogen inschrijven. Voor zover ik weet, heeft alleen Zuid-Holland zijn district opgedeeld in Rayons en worden daar aleen maar rayonshows gehouden. Vaak worden dit soort shows in samenwerking met een vereniging georganisseerd. En vereniging wil zoiets vaak wel doen om een keer een grotere show te hebben, zeker bij een jubileum. Bottelnek is vaak de ruimte en zaalhuur. De regels zijn ongeveer hetzelfde als bij de bond- en districtshow, bij een gewone onderlinge tentoonstelling. Alleen de prijzenverdeling kan anders zijn, omdat de show wat kleiner is.
Tenslotte een nationale show. Dat is een show die door een vereniging wordt gorganiseerd en waarbij ook andere leden van andere verenigingen vogels mogen inschrijven. Meestal organiseren verenigingen dit soort shows bij een jubileum, om zo een keer een wat grotere show te hebben. Maar bepaalde verenigingen organiseren dit soort shows elk jaar. Zij moeten hiervoor wel toestemming vragen bij de bond.
[ boven ]
Tentoonstelling Noordwijkerhout 2007. Tentoonstelling Noordwijkerhout 2007. Tentoonstelling Noordwijkerhout 2007. Tentoonstelling Noordwijkerhout 2007.