Het keurbriefje.


KEURBRIEFJE ALGEMEEN.

Wanneer een keurmeester een vogel keurt, schrijft hij de punten op een keurbriefje. En behalve op de bondshow, schrijft de keurmeester er vaak ook nog opmerkingen naast. Op de bondshow doet men dat niet, om zo tijd te besparen, zodat een keurmeester meer vogels kan keuren. Of dit ten goede komt aan de vogelsport is maar de vraag, maar het zij zo. Gelukkig ontbreekt het commentaar bij de ander tentoonstellingen meestal niet.
Dan is er voor heel veel soorten vogels een eigen soort keurbriefje. Een gespecialisserd keurbriefje dus per soort. Er zijn aparte keurbriefjes voor de zangkanaries, welke weer onderverdeelt is in waterslagers, harzers en timbrado's. Dit zijn grote papieren, waarbij voor elke soort aangevenstaat hoeveel punten per onderdeel is te gegen. Dit keurbriefje is op dit moment aan verandering onderhevig, maar daarover elders op de site meer.
Vervolgens zijn er aparte keurbriefjes voor de:
  • kleurkanaries, kleur wit
  • postuurkanaries, kleur wit
  • zebravinken, kleur blauw
  • japanse meeuwen, kleur licht paars
  • gouldamadines, kleur oranje
  • grasparkieten, kleur licht groen
  • grote parkieten, kleur dondergroen
Daarnaast is er nog een geel keurbriefje die gebruikt wordt voor elke tropische vogel die niet op een gespecialiseerd kleurbriefje kan. Hieronder volgen een paar keurbriefjes, die we dan ook bespreken. Het zijn alleen keurbriefjes die wij persoonlijk hebben, dus niet van vogelsoorten die we niet hebben.
[ boven ]

HET GELE KEURBRIEFJE.

Hieronder staat een keurbriefje van een bichenowastrile, welke op het algemene keurbriefje, dus het gele keurbriefje gekeurd wordt. Het is van de Nationale tentoonstelling te Hazerwoude, welke plaats vond in oktober 2007.

Keurbriefje van een bichenowastrile tijdens de Nationale tentoonstelling 2007 te Hazerwoude


Allereerst schrijft de keurmeester de naam van de vogel en de kleur bovenaan. De naam van de inzender weet hij niet, die zet het tentoonstellingsbestuur er later, dus na de keuring, pas op.

De punten die op een keurbriefje te verdienen zijn gaan tot 100. Maar omdat een vogel nooit volmaakt is, is er geen vogel die 100 punten krijgt. Een keurmeester keurt een vogel maximaal tot 91 tot 92 punten. En alleen de kampioenen krijgen 93 punten. Andere prijswinnaars krijgen maximaal 93 min, 92 plus, 92 of nog lagere punten, afhankelijk hoe goed de keurmeester een vogel beoordeeld.
Een normale vogel, waar niets aan makeerd krijgt 89 punten. Mooiere vogels dus meer dan 89 en de rest minder dan 89 punten.
Een vogel van 87 punten kan best een goede vogel zijn, maar niet voor een tentoonstelling. Een vogel van 87 punten kan bijvoorbeeld nog teveel rui hebben, of veren of nagels missen.
Maar het kan ook dat dat het aan andere dingen ligt en dan is dit geen goede vogel om verder mee te kweken, voor prijzen. Natuurlijk wel voor de hobby, maar niet voor een tentoonstelling. Hoe dat zit vertel ik verder bij de diverse onderdelen van het keurbriefje.

De schaal op een keurbriefje Vervolgens geeft de keurmeester aan in welke schaal hij de vogels keurt, 1 of 2. Onder 1 staan de punten 30, 10, 10, 20 en 30 en onder 2 staan de punten 30, 10, 10, 50. Een vogel die alleen maar kleur heeft wordt in schaal 2 gekeurd en een vogel die ook tekening heeft, dus bijvoorbeeld ergens stipjes, of streepjes die wordt in schaal 1 gekeurd.Formaat, model, houding en conditie van een vogel Het eerste waar de keurmeester op let is het formaat. Voldoet de vogel aan de minimale lengte van wat er bij de keureisen is beschreven. Hierbij wordt globaal gemeten van het puntje van de snavel tot het einde van de staart. De meeste vogels voldoen wel aan deze eis.
Dan kijkt de keurmeester naar het model. Bij vogels die nog niet gecultuveerd zijn, klopt dit meestal wel. Maar zo af en toe is er een vogeltje wat magertjes. De keurmeester wil het liefst een mooie volle vogel. Natuurlijk verschilt dit per vogelsoort. dat weet de keurmeester ook wel. Bij gecultiveerde vogels zoals zebravinken ligt het een beetje moeilijker. Een mooi compact rond model spreekt tot de verbeelding, waardoor de keurmeester dit beter beoordeeld. Vaak kan de kweker er iets aan doen, door een vogel van te voren op te kooien en goed voer te geven. Dan eet zo'n vogel goed maar verbrand minder, dus wordt dikker. Pas op dat het niet te storend wordt, want dan krijgen u vogels teveel vet met bijvoorbeeld hangbuikje, wat storend is en dus in het nadeel werkt.
Vervolgens kijkt de keurmeester naar de houding van een vogel. Een vogel hoort goed op een stok te zitten en niet door de poten te zakken. Dit laatste gebeurt met name met te vette vogels. Soms zakt een vogel door de poten omdat er iets met de poten loos is. Of omdat de stokken te glad zijn. Of omdat de vogel niet goed in coditie is. In alle gevallen wordt dit lager beoordeeld. Tenslotte beoordeelt de keurmeester de conditie van een vogel. Is een vogel goed in conditie dan ziet hij er gezond uit, zijn alle veren compleet en heeft geen rui meer.
Meestal geeft de keurmeester in deze rubriek 27 punten. Bij goede vogels vaak 28 en heel soms 29. Is er iets loos dan 26 of nog lagere punten.

De poten van een vogel Een volgend onderdeel waar een kerumeester een vogel op beoordeel is de poten. Hij let hierbij op dat de kleur van de poten goed is. Zieke vogels willen wel eens wat lichtere poten hebben.
Verder dat de stand van de poten goed staat ten opzichte van het lichaam. En vooral naar de tenen en nagels. Zijn alle nagels aanwezig en zijn alle tenen aanwezig. Mist er een nagel, dan straft de keurmeester zo'n vogel fors bij poten, maar vaak ook nog bij conditie. Dit kan bij poten alleen al zomaar 2 of drie punten schelen. Normaal gesproken kreegt een vogel bij het gele keurbriefje hiervoor 9 punten, als er tenminste niets loos is.

De bevedering van een vogel Dan keurt de keurmeester het onderdeel bevedering. Dit houdt in dat de keurmeester let of de vogel wel goed in de veren zit. Dus geen kale plekken heeft, of ergens veren mist in de vleugels of de staart. Is dit goed, dan krijgt een vogel hiervoor 9 punten. Missen er veren dan krijgt zo'n vogels natuurlijk minder punten bij dit onderdeel. Maar ook bij conditie, bovenin en ook bij de twee volgende onderdelen.

De kleur van een vogel Een heel belangrijk onderdeel van een vogel is de kleur van een vogel. Indien een vogel ook tekening heeft dan is hiervoor maximaal 20 punten te verdienen. Vogels die geen tekening hebben, worden alleen op kleur beoordeel. Hiervoor staat dan maximaal 50 punten. De vogel van ons keurbriefje heeft zowel kleur als tekening. De keurmeester kijkt dan of een vogel wel de goede kleurdiepte heeft, maar ook naar de kleuregaliteit. Mist een vogel veren dan is de kleuregalitiet ook aangetast, dus krijgt zijn vogel minder punten voor dit onderdeel. Bij zebravinken wil het wel eens voorkomen dan een popje wat borsttekening laat zin. Dit wordt dan ook bestraft bij kleur, want er hoort kleur te zitten, wat dan niet het geval is. Je kunt ook zeggen dat de kleuregaliteit dan is aangetast. Gevolg minder punten.
Meestal krijgt een vogel hier 17 of 18 punten en hele goede vogels komen dan op 19 punten. Bij schaal 2 is dit meestal 44 of 45 of 46 punten en bij hele goede vogels 47 punten.

De tekening van een vogel. Tenslotte wordt een vogel nog beoordeelt op de tekening. Dit zijn bijvoorbeeld alle puntje, streepjes, of een combinatie hiervan. Deze tekening kan overal zitten, daarom staat er op een keurbriefje ook Kop-, vleugel, staart, en lichaamstekening. Aan het aantal punten is te zien, dat dit een erg belangrijk onderdeel is.
Het spreekt voor zich zelf dat als de tekening niet goed is, hiervoor aftrek plaats vindt. Bijvoorbeeld als een vogels veren mist in een gebied waar streepjes horen te zitten, dan zijn deze onderbroken, dus punten aftrek. Maar ook als het niet geheel symmetrisch is. Of te weinig opvallende tekening ten opzichte wat normaal is vindt er puntenaftrek plaats. Trouwens teveel is ook een fout.
Normaal geeft een keurmeester hier ongeveer 26, 27 of 28 punten voor.

[ boven ]


HET BLAUWE KEURBRIEFJE.

Hieronder staat een keurbriefje van een isabel bruin man zebravink, welke op het blauwe keurbriefje, dus het keurbriefje voor de zebravinken is gekeurd. Het is van de Rayon tentoonstelling te Noordwijkerhout, welke plaats vond in december 2007.

Keurbriefje van een isabel bruin man zebravink tijdens de Rayon tentoonstelling 2007 te Noorwijkerhout.

Zoals u ziet lijkt het keurbriefje op het gele briefje van hierboven, maar er zijn wel wat verschillen. Het grote verschil is dat er nu meer schalen op staan. Dat komt omdat het keurbriefje speciaal voor alle zebravinken is ontworpen.
Schaal 1 heeft een verdeling 30, 10, 5, 20 en 35 punten. In deze schaal worden alle mannen gekeurd, behalve de witte mannen en de kuifzebravink. Een zebravink man heeft veel tekening, namelijk een oogstreep, een snavelstreep, een borststreep, de wangvlek, de zijvlank en natuurlijk de zebratekening op de staart en onder de snavel. Vandaar de vele punten hiervoor.
Schaal 2 heeft een verdeling 30, 10, 5, 35 en 20 punten. In deze schaal worden alle poppen (zijn de vrouwtjes) gekeurd, behalve de witte poppen en de kuifzebravink. Een pop heeft namelijk veel minder tekening, maar heeft nog wel tekening, namelijk de oogstreep, de snavelstreep en de staart.
Schaal 3 heeft een verdeling 30, 10, 5, 55 en -. Hierin worden de witte zebravinken gekeurd, want die hebben helemaal geen tekening, alleen maar kleur.
Tenslotte schaal 4. De schaal heeft een verdeling 30, 25, 5, 40 en -. Hierin worden alle kuifzebravinken gekeurd. De kuif valt dus onder onderdeel "grootte en vorm kop en snavel" en wordt daarin dan ook gekeurd. Het opvallende is dat hier schijnbaar niet op tekening is gekeurd, maar dat is niet waar. De meeste kuifzebravinken zijn wit. Omdat de kuif een extra onderdeel is, waarop de vogel gekeurd wordt is dit makkelijker bij een witte zebravink te realiseren. Maar natuurlijk zijn er ook andere kuifzebravinken en dan wordt de tekening bij onderdeel Kleurregelmaat en kleurdiepte gekeurd.

[ boven ]
Hieronder volgen nog meer voorbeelden van keurbriefjes. U kunt op elke keurbriefje, net als bij elke foto, dubbelklikken voor een vergroting.

Keurbrieje van een stam Japanse Meeuwen. Keurbrieje van een Zilverbekje. Keurbrieje van een Gouldamadine oranje kop man. Keurbrieje van een Zebravink Bruin man met zeer lage punten.

Keurbrieje van een stam Zebravinken. Keurbrieje van een stam Zebravinken, met een foute telling. De laatste vogel heeft één punt meer. Keurbrieje van een Zebravink Wit pop. Keurbrieje van een Zebravink Bruin man.